Kính hiển vi

Kính hiển vi điện tử quét (SEM)
11/03/2021

Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Chi tiết Chi tiết
Các nhà khoa học phát hiện hình thức cộng sinh mới
24/03/2021

Các nhà khoa học phát hiện hình thức cộng sinh mới

Chi tiết Chi tiết
Một cuộc cách mạng trong thế giới thạch học kỹ thuật số. Khám phá những khả năng mới với Axioscan 7
21/04/2021

Một cuộc cách mạng trong thế giới thạch học kỹ thuật số. Khám phá những khả năng mới với Axioscan 7

Chi tiết Chi tiết
Đột phá mới trong nghiên cứu tế bào gốc
07/11/2021

Đột phá mới trong nghiên cứu tế bào gốc

Chi tiết Chi tiết
Giới thiệu kính hiển vi thông minh cho nghiên cứu và tác vụ thường quy trong phòng thí nghiệm.
22/11/2021

Giới thiệu kính hiển vi thông minh cho nghiên cứu và tác vụ thường quy trong phòng thí nghiệm.

Chi tiết Chi tiết
Sử dụng kính hiển vi huỳnh quang trong nghiên cứu hạt vi nhựa
10/12/2021

Sử dụng kính hiển vi huỳnh quang trong nghiên cứu hạt vi nhựa

Chi tiết Chi tiết