Phân tích Vật liệu TA instruments

Ứng dụng DSC trong dược: Đo cấu trúc tinh thể
19/04/2018

Ứng dụng DSC trong dược: Đo cấu trúc tinh thể

Chi tiết Chi tiết
Tính linh động phân tử của Chất rắn dược phẩm vô định hình
05/05/2018

Tính linh động phân tử của Chất rắn dược phẩm vô định hình

Chi tiết Chi tiết
Techday: Ứng dụng máy phân tích nhiệt DSC trong phân tích thịt lợn
26/05/2018

Techday: Ứng dụng máy phân tích nhiệt DSC trong phân tích thịt lợn

Chi tiết Chi tiết
TA - Máy phân tích nhiệt
17/10/2018

TA - Máy phân tích nhiệt

Chi tiết Chi tiết
Tại sao lại lựa chọn DSC do TA Instruments cung cấp
21/11/2019

Tại sao lại lựa chọn DSC do TA Instruments cung cấp

Chi tiết Chi tiết
Thiết bị phân tích quy trình xử lý cao su RPA (Rubber Process Analyzer): kiểm tra cao su với công nghệ đo lường tiên tiến nhất cho kết quả chính xác, tin cậy với độ tái lặp cao nhất.
27/12/2019

Thiết bị phân tích quy trình xử lý cao su RPA (Rubber Process Analyzer): kiểm tra cao su với công nghệ đo lường tiên tiến nhất cho kết quả chính xác, tin cậy với độ tái lặp cao nhất.

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng của Lưu biến kế đa năng Discovery Hybrid Rheometer DHR-2 trong nghiên cứu vật liệu keo dính
06/01/2020

Ứng dụng của Lưu biến kế đa năng Discovery Hybrid Rheometer DHR-2 trong nghiên cứu vật liệu keo dính

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng của Lưu biến kế đa năng Discovery Hybrid Rheometer DHR-3 dành cho công nghệ in 3D và in 4D
08/01/2020

Ứng dụng của Lưu biến kế đa năng Discovery Hybrid Rheometer DHR-3 dành cho công nghệ in 3D và in 4D

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng kỹ thuật phân tích nhiệt quét vi sai Muticell DSC của TA Instruments trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature.
10/01/2020

Ứng dụng kỹ thuật phân tích nhiệt quét vi sai Muticell DSC của TA Instruments trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature.

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng giãn nở kế quang học Optical Dilatometer DIL 806 của TA Instruments trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications.
15/01/2020

Ứng dụng giãn nở kế quang học Optical Dilatometer DIL 806 của TA Instruments trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications.

Chi tiết Chi tiết
Chế độ điều biến nhiệt trong phân tích nhiệt quét vi sai
05/02/2020

Chế độ điều biến nhiệt trong phân tích nhiệt quét vi sai

Chi tiết Chi tiết
Thiết bị đo khuếch tán nhiệt bằng phương pháp laser chớp (Laser Flash Diffusivity Analyzer) của TA instruments được sử dụng trong nghiên cứu có sự tham gia của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc
18/02/2020

Thiết bị đo khuếch tán nhiệt bằng phương pháp laser chớp (Laser Flash Diffusivity Analyzer) của TA instruments được sử dụng trong nghiên cứu có sự tham gia của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc

Chi tiết Chi tiết