Vicam - Mỹ

Cột ái lực miễn dịch

Các sản phẩm cột làm sạch mẫu của Vicam được phát triển theo nguyên lý ái lực miễn dịch, sử dụng trước khi phân tích bằng HPLC/UPLC/LC-MS/MS hay...

Chi tiếtCột ái lực miễn dịch
AflaTest

AflaTest - Loại thông dụng nhất cho 6 loại aflatoxin phân tích bằng phương pháp HPLC/UPLC/LC-MS/MS, đo huỳnh quang

Chi tiếtAflaTest
AflaTest WB

AflaTest WB - Loại đặc biệt cho 6 loại aflatoxin phân tích bằng phương pháp HPLC/UPLC/LC-MS/MS với dịch chiết nhớt, cần tăng tốc độ chảy

Chi tiếtAflaTest WB
OchraTest

OchraTest - Loại thông dụng cho ochratoxin A phân tích bằng phương pháp HPLC/UPLC/LC-MS/MS, đo huỳnh quang

Chi tiếtOchraTest
Myco 6in1+

Myco 6in1+: Giải pháp làm sạch mẫu cho phân tích đồng thời aflatoxin, ochratoxin A, fumonisin, deoxynivalenol, zearalenone, nivalenol, T-2 và HT-2...

Chi tiếtMyco 6in1+
Que thử nhanh Aflatoxin - AflaCheck

Que thử nhanh Aflatoxin - AflaCheck  Các que thử nhanh của Vicam cho phép kiểm tra định tính sự hiện diện của độc tố nấm mốc chỉ sau 3 phút...

Chi tiếtQue thử nhanh Aflatoxin - AflaCheck
Que thử nhanh Deoxynivalenol - DONCheck

Các que thử nhanh của Vicam cho phép kiểm tra định tính sự hiện diện của độc tố nấm mốc chỉ sau 3 phút với chi phí thấp và không yêu cầu đào tạo...

Chi tiếtQue thử nhanh Deoxynivalenol - DONCheck
Que định lượng nhanh Aflatoxin - Afla-V và Afla-V AQUA

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Aflatoxin - Afla-V và Afla-V AQUA
Que định lượng nhanh Aflatoxin - Afla M1-V

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Aflatoxin - Afla M1-V
Que định lượng nhanh Deoxynivalenol - DON-V

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Deoxynivalenol - DON-V
Que định lượng nhanh Ochratoxin  - Ochra-V và Ochra-V AQUA

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Ochratoxin  - Ochra-V và Ochra-V AQUA
Máy đo huỳnh quang - Series-4EX Fluorometer

Máy đo huỳnh quang dùng cho định lượng các độc tố nấm mốc tại cơ sở sản xuất hoặc phòng thí nghiệm với giới hạn phát hiện lên tới một phần nghìn tỷ...

Chi tiếtMáy đo huỳnh quang - Series-4EX Fluorometer