Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

27/05/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

29/08/2020

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

29/08/2020

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Chi tiết Chi tiết
TIN TUYỂN DỤNG - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TIN TUYỂN DỤNG - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

13/03/2020

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô hiện nay, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Giám đốc Điều hành.

Chi tiết Chi tiết
ĐỢT TUYỂN DỤNG LỚN ĐẦU NĂM 2020

ĐỢT TUYỂN DỤNG LỚN ĐẦU NĂM 2020

12/02/2020

ĐỢT TUYỂN DỤNG LỚN ĐẦU NĂM 2020

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN LÁI XE

TUYỂN LÁI XE

05/09/2019

Thăng Long Instruments tuyển dụng lái xe cho Giám Đốc

Chi tiết Chi tiết