Tin khoa học công nghệ

Các cột HPLC hấp phụ thấp với hệ thống MaxPeak High Performance Surface (MaxPeak HPS)

Các cột HPLC hấp phụ thấp với hệ thống MaxPeak High Performance Surface (MaxPeak HPS)

25/11/2020

Các cột HPLC hấp phụ thấp với hệ thống MaxPeak High Performance Surface (MaxPeak HPS)

Chi tiết Chi tiết
Phân tích Định tính và Định lượng β-caroten bằng UPC 2

Phân tích Định tính và Định lượng β-caroten bằng UPC 2

18/11/2020

Phân tích Định tính và Định lượng β-caroten bằng UPC 2

Chi tiết Chi tiết
PHÂN TÍCH AMINO ACID CỦA SỰ THUỶ PHÂN PROTEIN TINH KHIẾT VỚI GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH UPLC AMINO ACID

PHÂN TÍCH AMINO ACID CỦA SỰ THUỶ PHÂN PROTEIN TINH KHIẾT VỚI GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH UPLC AMINO ACID

10/11/2020

Phân tích amino acid của sự thuỷ phân protein tinh khiết với giải pháp phân tích uplc amino acid

Chi tiết Chi tiết
Định lượng axit amin bằng cách sử dụng bộ Kit axit amin Kairos và MetaboQuan-R

Định lượng axit amin bằng cách sử dụng bộ Kit axit amin Kairos và MetaboQuan-R

06/11/2020

Định lượng axit amin bằng cách sử dụng bộ Kit axit amin Kairos và MetaboQuan-R

Chi tiết Chi tiết
Nghiên cứu sự chuyển đổi đồng phân quang học của R-Salbutamol bằng phương pháp LC-MSMS

Nghiên cứu sự chuyển đổi đồng phân quang học của R-Salbutamol bằng phương pháp LC-MSMS

23/10/2020

Nghiên cứu sự chuyển đổi đồng phân quang học của R-Salbutamol bằng phương pháp LC-MSMS

Chi tiết Chi tiết
ACQUITY PREMIER COLUMNS- ĐỪNG CHỈ NHÌN THÔI HÃY HÀNH ĐỘNG

ACQUITY PREMIER COLUMNS- ĐỪNG CHỈ NHÌN THÔI HÃY HÀNH ĐỘNG

23/10/2020

ACQUITY PREMIER COLUMNS- ĐỪNG CHỈ NHÌN THÔI HÃY HÀNH ĐỘNG

Chi tiết Chi tiết