Tin khoa học công nghệ

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA)

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA)

05/03/2021

(Kiểm nghiệm sức bền vật liệu nhưa polypropylene (PP) và polyethylene biến tính)

Chi tiết Chi tiết
Nghiên cứu miễn dịch học của bệnh tiểu đường loại 1

Nghiên cứu miễn dịch học của bệnh tiểu đường loại 1

20/02/2021

Cuộc trò chuyện với các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy quét lam ZEISS Axio Scan.Z1 để điều tra các tế bào T CD8 trong mô tụy

Chi tiết Chi tiết
Kính hiển vi sinh học trong việc phân tích, đánh giá nước thải

Kính hiển vi sinh học trong việc phân tích, đánh giá nước thải

05/02/2021

Kính hiển vi sinh học trong việc phân tích, đánh giá nước thải

Chi tiết Chi tiết
PHÂN TÍCH DNA TINH TRÙNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ VÀ ĐÁNG TIN CẬY GIÚP ĐIỀU TRA TẤN CÔNG TÌNH DỤC

PHÂN TÍCH DNA TINH TRÙNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ VÀ ĐÁNG TIN CẬY GIÚP ĐIỀU TRA TẤN CÔNG TÌNH DỤC

04/02/2021

PHÂN TÍCH DNA TINH TRÙNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ VÀ ĐÁNG TIN CẬY GIÚP ĐIỀU TRA TẤN CÔNG TÌNH DỤC

Chi tiết Chi tiết