Tin tức

ỨNG DỤNG CỦA KÍNH HIỂN VI TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

ỨNG DỤNG CỦA KÍNH HIỂN VI TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

14/01/2021

ỨNG DỤNG CỦA KÍNH HIỂN VI TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

Chi tiết Chi tiết
Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)

11/01/2021

Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Chi tiết Chi tiết
Chất phân tán QuEChERS phân tán

Chất phân tán QuEChERS phân tán

06/01/2021

Chất phân tán QuEChERS phân tán

Chi tiết Chi tiết
ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU BIẾN  (Phân tích chất kết dính bị nóng chảy)

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU BIẾN (Phân tích chất kết dính bị nóng chảy)

29/12/2020

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU BIẾN (Phân tích chất kết dính bị nóng chảy)

Chi tiết Chi tiết
Lựa chọn cột HPLC phù hợp

Lựa chọn cột HPLC phù hợp

22/12/2020

Lựa chọn cột HPLC phù hợp

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng của kính hiển vi trong quy trình sản xuất bia

Ứng dụng của kính hiển vi trong quy trình sản xuất bia

18/12/2020

Ứng dụng của kính hiển vi trong quy trình sản xuất bia

Chi tiết Chi tiết