Tin tức

Kairos Amino Acid Kit - Phân tích chính xác amino acid trong huyết thanh và nước tiểu

Kairos Amino Acid Kit - Phân tích chính xác amino acid trong huyết thanh và nước tiểu

17/10/2020

Kết hợp kỹ thuật khối phổ trong phân tích amino acid với kit Kairos Amino Acid mới. Dựa trên kỹ thuật LC-MS, với độ chính xác tuyệt đối với tất cả các amino acid, dễ sử dụng, đạt kết quả chính xác...

Chi tiết Chi tiết
Sắc ký lỏng ghép khối phổ trong định lượng dư lượng kháng sinh

Sắc ký lỏng ghép khối phổ trong định lượng dư lượng kháng sinh

16/10/2020

Có nhiều phương pháp định lượng nhưng đáng tin cậy là sắc ký lỏng ghép khối phổ nhờ khả năng định danh tốt, định lượng tương đối chính xác, đảm bảo độ đúng, độ lặp lại và độ nhạy. Yêu cầu quan...

Chi tiết Chi tiết
Công ty cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long, giảm giá 15% bộ bảo trì cho hệ thống sắc ký lỏng

Công ty cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long, giảm giá 15% bộ bảo trì cho hệ thống sắc ký lỏng

30/09/2020

Công ty cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long, giảm giá 15% bộ bảo trì cho hệ thống sắc ký lỏng

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế

Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế

29/09/2020

Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế

Chi tiết Chi tiết
Đào tạo ISO/EIC 17025:2017

Đào tạo ISO/EIC 17025:2017

23/09/2020

Đào tạo ISO/EIC 17025:2017

Chi tiết Chi tiết
Thử nghiệm Furan trong dầu biến áp bằng HPLC theo Tiêu chuẩn ASTM D 5837

Thử nghiệm Furan trong dầu biến áp bằng HPLC theo Tiêu chuẩn ASTM D 5837

16/09/2020

Thử nghiệm Furan trong dầu biến áp bằng HPLC theo Tiêu chuẩn ASTM D 5837

Chi tiết Chi tiết