Đang tải...

message Email zalo

Lắp đặt mới, đào tạo hướng dẫn sử dụng

14 Tháng 06, 2023

Việc lắp đặt và giám sát lắp đặt các trang thiết bị sử dụng trong ngành y tế cần có chuyên môn cao và am hiểu quy trình đó. Để máy móc vận hành ổn định thì việc lắp đặt cần chính xác và xắp xếp an toàn cho người sử dụng.

Thông báo
Đóng