Đang tải...

message Email zalo

Ứng dụng mới

22 Tháng 04, 2024

Định nghĩa các loại nước trong Phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn cấp nước phòng thí nghiệm xác định các loại nước khác nhau trong phòng thí nghiệm dựa trên các lý do về kỹ thuật và kinh tế. Mục đích của các tiêu chuẩn này là để đảm bảo chất lượng nước phù hợp được sử dụng cho một ứng dụng cụ thể, đồng thời hạn chế chi phí vận hành phòng thí nghiệm – Sản xuất nước Loại 1 đắt hơn nước Loại 2 hoặc Loại 3.

Chi tiết
Định nghĩa các loại nước trong Phòng thí nghiệm
Thông báo
Đóng