Đang tải...

message Email zalo

Ứng dụng mới

22 Tháng 04, 2024

Định nghĩa các loại nước trong Phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn cấp nước phòng thí nghiệm xác định các loại nước khác nhau trong phòng thí nghiệm dựa trên các lý do về kỹ thuật và kinh tế. Mục đích của các tiêu chuẩn này là để đảm bảo chất lượng nước phù hợp được sử dụng cho một ứng dụng cụ thể, đồng thời hạn chế chi phí vận hành phòng thí nghiệm – Sản xuất nước Loại 1 đắt hơn nước Loại 2 hoặc Loại 3.

Chi tiết
Định nghĩa các loại nước trong Phòng thí nghiệm
15 Tháng 02, 2024

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHA TĨNH ĐẾN HIỆU NĂNG CỘT SẮC KÝ LỎNG: SO SÁNH GIỮA CỘT POROSHELL VÀ CORESHELL.

Việc giảm kích thước hạt pha tĩnh hoặc tăng chiều dài cột sắc ký là những biện pháp thường được sử dụng để tăng số đĩa lý thuyết của cột. Tuy nhiên, nhược điểm của hai cách làm này là nó làm tăng áp suất qua cột, đôi khi thậm chí vượt quá khả năng chịu áp của hệ thống. . Có một cách đơn giản hơn, đó là thay đổi độ xốp của hạt pha tĩnh bằng cách sử dụng các hạt pha tĩnh có cấu trúc coreshell. 

Chi tiết
ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHA TĨNH ĐẾN HIỆU NĂNG CỘT SẮC KÝ LỎNG: SO SÁNH GIỮA CỘT POROSHELL VÀ CORESHELL.
Thông báo
Đóng