Đang tải...

message Email zalo

Ứng dụng mới

05 Tháng 03, 2021

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA)

(Kiểm nghiệm sức bền vật liệu nhưa polypropylene (PP) và polyethylene biến tính)
Chi tiết
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA)
29 Tháng 12, 2020

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU BIẾN (Phân tích chất kết dính bị nóng chảy)

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU BIẾN (Phân tích chất kết dính bị nóng chảy)
Chi tiết
ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU BIẾN  (Phân tích chất kết dính bị nóng chảy)
11 Tháng 12, 2020

Đo lường độ khuếch tán nhiệt của than chì (graphite) với DLF 2800 của TA Instruments

Đo lường độ khuếch tán nhiệt của than chì (graphite) với DLF 2800 của TA Instruments
Chi tiết
Đo lường độ khuếch tán nhiệt của than chì (graphite) với DLF 2800 của TA Instruments
02 Tháng 12, 2020

Một số ứng dụng của Nhiệt lượng kế quét vi sai điều biến nhiệt (MDSC) trong dược học

Một số ứng dụng của Nhiệt lượng kế quét vi sai điều biến nhiệt (MDSC) trong dược học
Chi tiết
Một số ứng dụng của Nhiệt lượng kế quét vi sai điều biến nhiệt (MDSC) trong dược học
29 Tháng 09, 2020

Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế

Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế
Chi tiết
Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế
Thông báo
Đóng