Đang tải...

message Email zalo
Sản phẩm CELLSEARCH

Sản phẩm CELLSEARCH

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: Menarini - Ý

Menarini Silicon Biosystems cung cấp Hệ thống CELLSEARCH® và nhiều sản phẩm khác nhau để cho phép đổi mới nghiên cứu và hỗ trợ thiết kế thử nghiệm lâm sàng.

Yêu cầu gọi tư vấn trực tiếp

Bấm vào đây để chúng tôi gọi lại cho bạn ngay

Tính năng

Sản phẩm CELLSEARCH®

Menarini Silicon Biosystems cung cấp Hệ thống CELLSEARCH® và nhiều sản phẩm khác nhau để cho phép đổi mới nghiên cứu và hỗ trợ thiết kế thử nghiệm lâm sàng, cho phép các nhà nghiên cứu:

- Chuẩn hóa và tự động hóa quá trình xử lý mẫu phức tạp

- Có được những hiểu biết sâu sắc về tính năng phát hiện và mô tả tế bào hiếm
+ Tế bào biểu mô tuần hoàn (CTCs, CXC)
+ Tế bào nội mô tuần hoàn (CEC)
+ Tế bào hắc tố lưu thông (CMC)

Nghiên cứu các biểu hiện protein của quần thể tế bào.

  CTC CXC CEC CMC CEC Profile CTC Profile
Cell Type Epithelial Epithelial Endothelial Melanoma Endothelial Epithelial
Ferrofluid Capture Reagent Anti-EpCAM Anti-EpCAM Anti-CD146 Anti-CD146 Anti-CD146 Anti-EpCAM
Staining Reagent anti-CK-PE/
anti-CD45-APC
anti-CK-FLU/
anti-CD45-APC
anti-CD105-PE
anti-CD45-APC
anti-Mel-PE
anti-CD45-APC
anti-CD34-APC
none none
Marker Reagent FITC PE FITC FITC n/a n/a
# of Tests 16 16 16 16 16 16
Control Kit Yes Yes Yes Yes No No
Thông báo
Đóng