Đang tải...

message Email zalo

Sản phẩm thanh lí

Tủ cấy vi sinh dòng thổi đứng
Đặt hàng

Tủ cấy vi sinh dòng thổi đứng

Giá liên hệ

Chai trung tính
Đặt hàng

Chai trung tính

150,000đ

150,000đ

Khung lắc AS260.1
Đặt hàng

Khung lắc AS260.1

7,750,000đ

7,750,000đ

Máy lắc ngang HS 260 Basic model HS260 B S40 năm 2020
Đặt hàng

Máy lắc ngang HS 260 Basic model HS260 B S40 năm 2020

36,070,000đ

36,070,000đ

Kéo vi phẫu dáng thẳng dài 180mm, đầu cong
Đặt hàng

Kéo vi phẫu dáng thẳng dài 180mm, đầu cong

19,090,000đ

19,090,000đ

Máy lắc mẫu Vortex 3
Đặt hàng

Máy lắc mẫu Vortex 3

8,140,000đ

8,140,000đ

Kéo vi phẫu dáng thẳng dài 188mm, đầu cong
Đặt hàng

Kéo vi phẫu dáng thẳng dài 188mm, đầu cong

20,660,000đ

20,660,000đ

Die shims 0.05mm
Đặt hàng

Die shims 0.05mm

1,090,000đ

1,090,000đ

 Die shims 0.10mm
Đặt hàng

Die shims 0.10mm

970,000đ

970,000đ

Thông báo
Đóng