Đang tải...

message Email zalo
ClinChek® - Mẫu kiểm soát Vật liệu kiểm soát mẫu máu toàn phần đông khô  Đối với Thuốc ức chế miễn dịch

ClinChek® - Mẫu kiểm soát Vật liệu kiểm soát mẫu máu toàn phần đông khô Đối với Thuốc ức chế miễn dịch

Giá liên hệ

Vật liệu kiểm soát mẫu máu toàn phần đông khô được sử dụng để đảm bảo kiểm soát chất lượng nội bộ trong phòng thí nghiệm độc tố môi trường và an toàn nghề nghiệp cũng như trong lâm sàng-hóa học Các mẫu kiểm soát đông khô này dựa trên mẫu máu người và có sẵn trong ba phạm vi nồng độ khác nhau. Sau khi hoàn nguyên, các mẫu kiểm soát phải được chuẩn bị giống như các mẫu bệnh nhân trong một loạt của các phân tích.

Yêu cầu gọi tư vấn trực tiếp

Bấm vào đây để chúng tôi gọi lại cho bạn ngay

Tính năng

 

Sản phẩm này sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn khi được bảo quản chưa mở ở 2-8 ° C. Sau khi hoàn nguyên, độ ổn định của chất phân tích là: - 1 ngày khi bảo quản ở 15 - 30 ° C - 7 ngày khi bảo quản ở 2-8 ° C - 28 ngày khi bảo quản dưới -18 ° C (tránh đông lạnh và rã đông lặp đi lặp lại)

Thông báo
Đóng