Đang tải...

message Email zalo
ClinChek® - Mẫu kiểm soát Vật liệu kiểm soát mẫu nước tiểu đông khô  Đối với 5-ALA, PBG

ClinChek® - Mẫu kiểm soát Vật liệu kiểm soát mẫu nước tiểu đông khô Đối với 5-ALA, PBG

Giá liên hệ

Vật liệu kiểm soát mẫu máu toàn phần đông khô được sử dụng để đảm bảo kiểm soát chất lượng nội bộ trong phòng thí nghiệm lâm sàng-hóa học. Các mẫu kiểm soát đông khô này dựa trên mẫu nước tiểu người và có sẵn các giá trị trung bình ở mức bình thường trong phạm vi bệnh lý . Sau khi hoàn nguyên, các mẫu kiểm soát phải được chuẩn bị giống như các mẫu bệnh nhân trong một loạt của các phân tích.

Yêu cầu gọi tư vấn trực tiếp

Bấm vào đây để chúng tôi gọi lại cho bạn ngay

Tính năng

Sản phẩm này sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn khi được bảo quản chưa mở ở -18°C trong bóng tối. Sau khi hoàn nguyên, độ ổn định của chất phân tích là:

  • 1 ngày khi bảo quản ở 15 - 30 ° C
  • 7 ngày khi bảo quản ở 2-8 ° C ((3 ngày với chỉ tiêu Tổng Porphyrins)
  • 90 ngày khi bảo quản dưới -18 ° C trong bóng tối (tránh đông lạnh và rã đông lặp đi lặp lại)
Thông báo
Đóng