Đang tải...

message Email zalo

ELI® 230 Resting Electrocardiograph

04 Tháng 08, 2021

ELI 230 là một giải pháp điện tâm đồ hiệu quả về chi phí, giải thích điện tâm đồ người lớn/trẻ em chính xác và tin cậy với các bản in khổ A4.

ELI230 ECG cung cấp đầy đủ chức năng trong một thiết bị di động, nhỏ gọn. Đây là một giải pháp điện tâm đồ hiệu quả về chi phí cung cấp giải thích điện tâm đồ chính xác và đáng tin cậy đối với người lớn/trẻ em và các bản in kích thước đầy đủ. Màn hình màu cung cấp bản xem trước trong thời gian thực của 3, 8 hoặc 12 đạo trình của dữ liệu ECG, cũng như xem xét sau khi thu được ECG. Và thuật toán giải thích điện tâm đồ nghỉ ECG sử dụng các tiêu chí cụ thể về giới tính, người lớn, trẻ em để cung cấp ý kiến tham khảo cho việc giải thích chuẩn đoán.

ĐẶC TRƯNG

- Ghi lại dữ liệu điện tâm đồ tốt nhất trong 10s từ bộ nhớ, giảm nhu cầu lặp lại điện tâm đồ.

- Thu thập dữ liệu wireless không dây tuỳ chọn giáp tăng tính linh hoạt của không gian làm việc.

- Chọn giữa modun thu nhận không dây WAMTM hoặc mô đun thu nhận AM12T.

Thông báo
Đóng