Đang tải...

message Email zalo

Thanglong Instruments tham gia tài trợ Hội thảo quốc tế 2017 cho Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế

25 Tháng 12, 2017

Ngày 21/12/2017, cán bộ Thăng Long Instruments tham gia Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ sinh học: Chuyển giao từ phòng thí nghiệm ra sản xuất” do Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế tổ chức và thay mặt công ty đóng góp tài trợ cho chương trình này.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn thường niên để các nhà khoa học ở Đại học Huế cũng như các trường Đại học, Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận và trao đổi với các giáo sư đến từ Đại học Quốc gia Chung Cheng và Đại học Công nghệ Minh Chi, Đài Loan thông qua các báo cáo trình bày tại Hội Thảo.

Hội thảo chào đón khoảng hơn 60 đại biểu là nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viện sau đại học, sinh viên, các viên nghiên cứu và các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến Công nghệ sinh học trong và ngoài nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và hiệu quản mà Hội thảo sẽ mang lại, Thanglong Instruments đã cử cán bộ tham gia Hội thảo và cùng các đơn vị khác tài trợ cho chương trình này để góp phần vào sự thành công cho Hội thảo. 

Một số hình ảnh về sự kiện này:

Bằng Chứng nhận tham gia và tài trợ sự kiện của Trường dành cho Thanglong Instruments:

(Thanglong Instruments)

 

 

Thông báo
Đóng