Đang tải...

message Email zalo

Waters Corporation đã đoạt Giải thưởng danh giá New Product Innovation Award

19 Tháng 06, 2020

Xin chúc mừng Waters Corporation đã đoạt Giải thưởng danh giá New Product Innovation Award (Giải thưởng dành cho Sản phẩm mới tiên tiến) với Giải pháp #biopharmaceutical (dược phẩm sinh học) được hỗ trợ bởi SmartMS - lần đầu tiên có mặt trên thị trường.

Chi tiết mời Quý khách hàng xem tại đây

https://ww2.frost.com/frost-perspectives/waters-corporation-earns-new-product-innovation-award-with-first-smartms-enabled-biopharmaceutical-solution/?sf123900618=1&fbclid=IwAR3fKvpGdXMYDV_0OIrF-RhxBcbBjqU5w-Ol6lsgL-Kj8UZHYs3rs-wacoc

Ban truyền thông

Thông báo
Đóng