Đang tải...

message Email zalo

Chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam

13 Tháng 10, 2018

Ngày 13/10, Ngày tôn vinh, ghi nhận những đóng của Doanh nhân Việt Nam, chúng tôi xin bày tỏ tình cảm yêu mến và lời chúc mừng đặc biệt đến các doanh nhân nói chung và những doanh nhân đang đóng góp từng ngày từng giờ cho Thăng Long Instruments. Mong rằng đội ngũ tinh hoa này sẽ tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vào công cuộc chung của đất nước.


Ban truyền thông Thăng Long Instruments

Thông báo
Đóng