Đang tải...

message Email zalo

Đào tạo ISO/EIC 17025:2017

23 Tháng 09, 2020

🎉🎉 Hôm nay, toàn thể CBCNV Thăng Long Instruments hân hạnh được tham dự buổi đào tạo "Giới thiệu các yêu cầu mới trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" từ Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trịnh Văn Lẩu - Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW.

Hình ảnh Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trịnh Văn Lẩu - Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW cùng CBCNV Thăng Long

Hình ảnh tập thể CBCNV Công ty trong buổi đào tạo

Thông báo
Đóng