Đang tải...

message Email zalo

Giới thiệu Cột Atlantis PREMIER BEH C18AX

02 Tháng 06, 2020

Sáng ngày 02/06, những chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn Waters đã dự buổi Hội thảo về Khối phổ ảo Waters –với trọng tâm là Hóa học.

Diễn giả Kim Haynes - Giám đốc tiếp thị sản phẩm chính của Tập đoàn Waters

Kim Haynes là Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm Chính trong Trung tâm Công nghệ Hóa học tại Tập đoàn Waters. Bà nhận bằng Cử nhân Hóa học tại Đại học Ohio. Kim đã gắn bó với Waters suốt 20 năm trong Tổ chức Hóa học chuyên nghiên cứu về chuẩn bị mẫu và sắc ký.

 

Diễn giả Johathan Turner – Giám đốc Tiếp thị sản phẩm cột phân tích của Tập đoàn Waters

Jonathan E. Turner là Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm cho các cột UPLC, UHPLC và HPLC phân tích tại Waters Corporation. Năm 2006, ông gia nhập Tập đoàn Waters với tư cách là nhà hóa học nghiên cứu trong Nhóm nghiên cứu và Phát triển Hóa học. Từ năm 2006 đến đầu năm 2015, vai trò của ông là thiết kế, phát triển và nhận định về các pha ổn định mới đối với sự phân tách của cả phân tử nhỏ và phân tử lớn. Năm 2015, Jonathan đã chuyển từ phòng thí nghiệm sang Nhóm quản lý Sản phẩm Hóa học; trong vai trò mới này, ông vận dụng chuyên môn của mình về thiết bị sắc ký để giúp thiết kế, phát triển và thương mại hóa các pha ổn định hiện đại.

“Sự phân tách các axit cực bằng cách sử dụng HPLC đảo pha (RP) đã đặt ra những thách thức đáng kể. Nhiều chất phân tích axit rất kém giữ lại trên các cột RP thông thường do lực đẩy i-on gây ra bởi các silanol bề mặt tích điện âm. Sự liên kết các chất phân tích axit với bề mặt kim loại cũng là một vấn đề. Để vượt qua những thách thức này, chúng tôi đã phát triển cột RP/anion-exchange (AX) bằng cách sử dụng các hạt lai chủng hữu cơ / vô cơ và một liên kết hỗn hợp bao gồm chức năng không bắt nước và chức năng AX (trao đổi i-on âm). Phần cứng cột bề mặt hiệu suất cao NewMaxPeak cung cấp khả năng phục hồi nhanh chóng cho những chất phân tích axit có liên kết với bề mặt kim loại. Các ứng dụng thực hiện phân tách các lớp phân tích quan trọng sẽ được hiển thị”

Thông tin tham khảo từ:

https://web.cvent.com/event/adda4c63-9cd3-4dde-a6be-9965dec6ef02/summary?RefId=PPC%20-%20User%20Meeting%20Reg-1&gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALcj1_LIcwgGcld0cf0tL95KW4UG8ulQSkx-LYaDhGdn2UD49nSUAsIhoCHNEQAvD_BwE

Ban truyền thông

Thông báo
Đóng