Đang tải...

message Email zalo

Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp QuEChERS

26 Tháng 02, 2018

Phương pháp chiết QuEChers là một cách đơn giản và trực tiếp để chuẩn bị mẫu là sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Có nhiều quy trình chiết QuEChERS khác nhau đang sử dụng trên thế giới. Nhưng nhìn chung đều gồm những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu

Bước 2: Cho mẫu vào ống 50ml.

Bước 3: Thêm dung môi chiết vào ống nghiệm và lắc đều. (các bước phân tích dư lượng QuEChERS)

Bước 4: Thêm muối đệm và ly tâm 

Bước 5: Hút lớp trên cho vào cột làm sạch d-SPE và lắc

Bước 6: Ly tâm

Bước 7: Lấy dịch chiết cuối cùng vào vial chuẩn bị cho phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

phương pháp chiết mẫu QuEChRS

Để có được mẫu tiêu biểu, bạn nên dùng toàn bộ quả và rau củ khi kiểm tra các loại hàng hóa tươi sống này. Ngoài ra, quy trình QuEChERS cũng có thể sử dụng để chiết thuốc bảo vệ thực vật từ các nước ép sẵn. để phân tích dư lượng thốc bảo vệ thực vật

Bạn sẽ cần khoảng 15 gram cho quy trình chiết chuẩn bị mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Lấy ống ly tâm 50 ml và cho 15 gram mẫu vào. Bạn có thể thay đổi số lượng phù hợp với từng loại mẫu và nồng độ phân tích khác nhau dư lượng thuốc

Trong trường hợp này, thêm 15 ml dung dịch chiết acetonitrile. Thêm acetonitrile vào mẫu trước khi cho đệm muối giúp tránh hiện tượng vón cục, làm ảnh hưởng đến quá trình chiết dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Sau đó cho đệm muối vào và lắc đều.Hãy cẩn thận vì quá trình này có thể sinh ra nhiệt.

Thêm vào đó, bạn phải mở nhẹ nắp sau khi lắc để khí thoát ra.Việc kiểm soát độ PH ở bước này rất quan trọng. Đệm muối đệm sẽ giúp kiểm soát PH và cải thiện độ thu hồi. Việc cho đệm muối vào giúp ổn định độ PH. Sau khi mẫu đã được trộn đều, chúng ta sẽ bắt đầu ly tâm. Việc ly tâm sẽ phân tách chất phân tích từ dạng rắn trong mẫu và loại bỏ các tạp chất.

Kết quả mong muốn là những lớp khác nhau. Lớp acetonitrile ở trên cùng sẽ chứa chất phân tích bạn cần quan tâm. Lớp tiếp theo chứa các chất rắn trong mẫu bạn cần phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Lớp thứ ba là nước và các tạp chất khác trong mẫu, ví dụ: đường. Nếu không có lớp này, tạp chất sẽ nằm trong lớp acetonitrile. Điều này sẽ khiến việc làm sạch trở nên khó khăn hơn. Lớp cuối cùng bao gồm các đệm muối.

Thông báo
Đóng