Đang tải...

message Email zalo

Sử dụng Bộ quản lý thu mẫu cho sắc ký điều chế (W-FMA) kết hợp ACQUITY Arc trong phân tích các công thức dược phẩm phức tạp

12 Tháng 06, 2018

Application Note cho việc sử dụng Bộ quản lý thu mẫu cho sắc ký điều chế (W-FMA) kết hợp với Hệ thống sắc ký lỏng trên hiệu năng cao (UHPLC) ACQUITY Arc trong phân tách và cô lập một số thành phần có trong các công thức dược phẩm phức tạp.

 

Nguồn: Waters.com

 

Thông báo
Đóng