Đang tải...

message Email zalo

Diễn đàn công nghệ Dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương

23 Tháng 10, 2019

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Diễn đàn công nghệ được tổ chức vào ngày 21-23, 2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Là nền tảng cho quản lý cấp cao và các nhà khoa học từ lĩnh vực phân tích được triệu tập. Diễn đàn là trung tâm trao đổi về việc cho phép đổi mới và năng suất để đáp ứng nhu cầu của ngành dược phẩm trong một thách thức ngày càng tăng cảnh quan kinh doanh. Các nhà lãnh đạo quan từ các công ty dược phẩm và giám đốc phòng thí nghiệm được mời để tham dự Diễn đàn Công nghệ này.

Đoàn Thăng Long Instruments và khách hàng tại Hội thảo.

Các thành viên cốt lõi từ đội ngũ quản lý sản phẩm Waters, nhân viên quản lý cấp cao, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực này đã thảo luận để giải quyết các phát triển hiện tại và công nghệ tương lai trong thế giới dược phẩm. Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như : Tuân thủ quy định, xu hướng toàn cầu trong công nghệ phân tích Hiện đại hóa, quản lý vòng đời trong phân tích các thủ tục do các chuyên gia chủ trì để tạo điều kiện trao đổi ý tưởng về các công nghệ mới nổi, đặc biệt là trong lĩnh vực Khoa học phân tách, Phổ khối, Hóa học và Tin học.

Qua  Diễn đàn, Công ty có cơ hội tương tác với các cấp cao khác các thành viên trong ngành cũng như các nhà lãnh đạo quan điểm và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, có được giá trị vô giá hiểu biết và kiến ​​thức.

Ban Truyền Thông Thăng Long

Thông báo
Đóng