Đang tải...

message Email zalo

Hậu trường tại trụ sở MS tại nước Anh ở Wilmslow, Cheshire

14 Tháng 05, 2020

Từ việc xác định nhu cầu của khách hàng thông qua cách tiếp cận để giới thiệu các thiết bị mới, đội ngũ khoa học cần xác định và thực hiện các giải pháp sáng tạo trong khung thời gian nghiêm ngặt nhất.

Cùng xem hậu trường tại trụ sở MS tại nước Anh ở Wilmslow, Cheshire, để gặp gỡ đội ngũ năng động, tập trung và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm như Cyclic IMS ra thị trường. Khám phá toàn bộ câu chuyện tại Chemistry World: https://bit.ly/2WJhfui

Bức ảnh được chụp của đội AMST của Waters đã được chụp vào đầu năm.

Ban Truyền Thông

Thông báo
Đóng