Đang tải...

message Email zalo

Nhân viên Thăng Long tham gia “ Khóa Đào tạo ứng dụng lâm sàng Waters SEA” diễn ra tại Băng Kok tuần vừa qua

11 Tháng 11, 2019

Chẩn đoán lâm sàng không chỉ là thu thập dữ liệu mà nó tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó. Đằng sau mỗi ống nghiệm bạn xử lý và dụng cụ phân tích bạn vận hành là một người mà bạn giúp đỡ. Khi bạn phân tích các mẫu này, bạn đang chuyển đổi dữ liệu thành chăm sóc tốt hơn.

            

Nhân viên Thăng Long chăm chú tham gia khoá đào tạo

Phương pháp sắc ký lỏng Quang phổ khối song song (LC-MS / MS) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong các phòng thí nghiệm lâm sàng nhờ khả năng cung cấp các phép đo nhạy, chính xác và phân tích chính xác.

         

Trong hội thảo lâm sàng này, Waters đã nêu bật những lợi ích chính của việc sử dụng LC-MS / MS trong xu hướng ứng dụng nghiên cứu lâm sàng. Khóa đào tạo ứng dụng thực hành đã hướng đến việc chứng minh việc sử dụng phương pháp Waters LC-MS / MS để phân tích đồng thời Vitamin A & E trong huyết thanh.

             

Stephen Balloch - Nhà khoa học ứng dụng lâm sàng cao cấp, R & D, Waters Corporation

 Ban Truyền Thông

Thông báo
Đóng