Đang tải...

message Email zalo

Techday: Phân tích glyphosate, glufosinate và AMPA trong nước sử dụng UPLC

26 Tháng 05, 2018

Glyphosate là gì?

Để hiểu về Glyphosate, đầu tiên phải đề cập đến Hóa chất bảo vệ thực vật. Theo tổ chức Nông lương thế giới, hóa chất bảo vệ thực vật là những chất được chiết xuất từ cây cối hoặc tổng hợp dùng để phòng, phá hủy hay diệt bất kỳ một vật hại nào, kể cả vector truyền bệnh của ngƣời hay gia súc, những loại cây cỏ dại hoặc các động vật gây hại trong hoặc can thiệp trong quá trình sản xuất, lưu kho, vận chuyển hoặc tiếp thị thực phẩm, lương thực, gỗ và sản phẩm, thức ăn gia súc.

Glyphosate (công thức hóa học C3H8NO5P) là hóa chất BVTV thuộc nhóm cơ phốt pho, được sử dụng làm thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm (diệt cỏ sau khi đã mọc) do có khả năng ngăn cản enzym EPSPS, loại enzym tham gia vào quá trình sinh tổng hợp axit amin thơm, các vitamin, protein, và nhiều quá trình trao đổi thứ cấp của cây trồng. Glyphosate bền trong đất và nước.

Tác hại của Glyphosate đến sức khỏe con người

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng Glyphosate độc hại với tế bào ngƣời, bao gồm cả các tế bào của phôi thai và nhau thai. Glyphosate có thể phá vỡ hệ thống nội tiết và gây ra những ảnh hƣởng xấu trong một số giai đoạn phát triển, chẳng hạn nhƣ mang thai. Ở Nam Mỹ, nơi trồng nhiều đậu nành và sử dụng rất nhiều thuốc diệt cỏ chứa Glyphosate, thì số lƣợng dị tật bẩm sinh cao hơn mức bình thƣờng.

Một nghiên cứu ở Paraguay cho thấy những phụ nữ sống trong bán kính 1 km cách cánh đồng phun thuốc diệt cỏ chứa Glyphosate có nguy cơ có con bị biến dạng cao gấp hơn 2 lần mức bình thường .

Giải pháp phân tích glyphosate, glufosinate, và AMPA trong vòi nước và trong nước bề mặt sử dụng UPLC cấu trúc mở và công nghệ 2D-LC từ hãng Waters.

Nguồn: Waters.com

Thông báo
Đóng