Đang tải...

message Email zalo

Giải pháp cho việc phân tích N-Nitrosamines

03 Tháng 07, 2020

Do cuộc khủng hoảng N-Nitrosamines toàn cầu, theo thông tin từ EMA (Tổ chức Y khoa Châu Âu), tất cả các phòng thí nghiệm thuộc GEON (General European OMCL Network) – cần phải có thiết bị để phân tích chính xác N-Nitrosamines ở nồng độ thấp. Bộ tài liệu có thể được download tại đây: https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/lessons-learnt-presence-n-nitrosamine-impurities-sartan-medicines_en.pdf

Các nội dung đề cập bao gồm:

- Đối với việc lấy mẫu và thử nghiệm, cần có thêm nguồn lực kiểm soát là các phòng kiểm nghiệm thuốc từ cơ quan chính phủ để cho phép xử lý các tạp chất bất ngờ xuất hiện có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc.

- Nhấn mạnh thách thức khả năng truy xuất nguồn gốc của tạp chất trong các thuốc thành phẩm và chuỗi thuốc thành phẩm từ các nhà máy thuốc API

Như bạn đã biết,Waters chúng tôi luôn có những giải pháp cho việc phân tích N-Nitrosamines ngay cả ở mức độ thấp nhất và hỗ trợ GEON về truy xuất nguồn gốc, giải pháp bao gồm:
+ Cột phân tích
+ Hệ thống LC-MS (Single Quad, Tandem Quad và HRMS)
+ Hỗ trợ trong quá trình phát triển hay tối ưu hóa các phương pháp tại hệ thống phòng thí nghiệm demo của Thăng Long Instruments và Waters.

Vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: sales@thanglonginst.com hoặc quyle@thanglonginst.com để được hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và nhanh nhất.

- Lê Văn Quý -

Thông báo
Đóng