Đang tải...

message Email zalo

Thăng Long Instruments cùng chuyên gia hãng Waters sẽ tham gia Hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm 2018

01 Tháng 10, 2018

Đây là sự kiện do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC) phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (VFA) và Công ty Abbott Nutrition tổ chức Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm với các nhóm chủ đề như sau:

1. Hài hòa phương pháp thử kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

2. Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm

3. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong kiểm nghiệm thực phẩm

4. Các hoạt động thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm

Sự kiện được tổ chức vào ngày 04/10 và ngày 05/10 tại khách hàng Grand Plaza Hà Nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về sự kiện trong những ngày tiếp theo.

Ban truyền thông (Theo http://fcc.nifc.gov.vn)

Thông báo
Đóng