Đang tải...

message Email zalo

Hướng dẫn vệ sinh Sample Cone trên hệ thống Xevo Family

25 Tháng 10, 2018

- Dung dịch chuẩn bị:

+ Dung dịch 1: 50 mL dung dịch Methanol : Nước : FA tỷ lệ 50% : 50% : 0.1%

+ Dung dịch 2: 50 mL dung dịch Methanol : Nước tỷ lệ 50% : 50%

+ Dung dịch 3: 50 mL dung dịch Methanol 100%

- Các hóa chất thuộc loại dùng cho LC-MS/MS.

Thao tác:

- Trong Instrument Console chọn Stop Flow để dừng tốc độ dòng của LC

Trong Instrument Console chọn Standby chắc chắn rằng thiết bị ở trạng thái Standby

- Trong Instrument Console chọn API  để dừng khí Nitơ

- Mở cửa phía trước của buồng Ion hóa.

- Đóng Isolation valve để cách ly buồng chân không và tháo Sample Cone:

- Tháo Sample cone ra khỏi buồng ion hóa

- Dùng tool (kèm theo máy)

 

- Tháo O-ring và Cone gas nozzle handle

 

- Cho Cone gas nozzle và Sample cone vào dung dịch 1 rung siêu âm 30 phút (chú ý để Sample cone sao cho chóp nón hướng lên trên)

- Sau đó cho Cone gas nozzle và Sample cone vào dung dịch 2 rung siêu âm 30 phút

- Tiếp theo, cho Cone gas nozzle và Sample cone vào dung dịch 3 rúng siêu âm 30 phút 

- Sau khi vệ sinh xong dung dịch 3 thì lấy ra để khô, có thể dùng khí Nito thổi khô.

- Khi tất cả khô thì lắp lại Sample cone:

- Lắp Sample cone vào buồng ion hóa

- Mở lại Isolation valve

- Đóng lại cửa buồng ion hóa và sử dụng hệ thống bình thường.

- Có thể một tuần vệ sinh Sample cone một lần (phụ thuộc vào tần suất chạy máy)

Biên soạn và dịch: Tá Trọng

 

Thông báo
Đóng