Đang tải...

message Email zalo

Kỹ thuật chiết pha rắn - Solid Phase Extraction (SPE): 3 lý do để sử dụng

01 Tháng 08, 2018

Ba lý do để sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn SPE - Solid Phase Extraction

1. Bạn cần loại bỏ nhiễu nền khỏi mẫu phân tích để chúng không gây ra vấn đề với chất quan tâm trong việc phát hiện và định lượng. Trong ví dụ dưới đây, kỹ thuật chuẩn bị mẫu không đủ để loại bỏ nhiễu nền, có thể thấy bằng màu vàng của dịch chiết và nhiều peak chồng lên nhau trên sắc ký đồ. Còn ở mẫu thứ hai, phân tích dịch chiết trong suốt sau khi sử dụng cột chiết pha rắn SPE cho các peak tách rời nhau rõ rệt.

2. Bạn cần tăng nồng độ chất quan tâm trong mẫu ban đầu để có thể phát hiện và định lượng chính xác hơn. Thể tích mẫu lớn có thể được nạp vào cột chiết pha rắn SPE nếu chất quan tâm được giữ lại mạnh. Sau đó, chất quan tâm được rửa giải bằng một thể tích rất nhỏ, do đó làm tăng nồng độ của nó trong mẫu phân tích bằng thiết bị đo.

3. Bạn cần phải loại bỏ nhiễu nền trong mẫu phân tích, mặc dù nó vô hình ngăn chặn tín hiệu cho chất quan tâm như trong phép đo khối phổ. Trong ví dụ dưới đây, việc kết tủa protein không thể loại bỏ phospholipid khỏi dịch chiết huyết tương, gây ức chế ion nghiêm trọng. Một kỹ thuật chiết pha rắn SPE tối ưu cho dịch chiết sạch nhất và giảm thiểu sự ức chế ion.

Nguồn: Waters.com

Thông báo
Đóng