Đang tải...

message Email zalo

Techday: Ứng dụng Oasis PRiME cho quá trình làm sạch mẫu trước khi phân tích đa dư lượng thuốc thú y

26 Tháng 05, 2018

Ứng dụng phân tích đa dư lượng thuốc thú y

Dùng Oasis PRiME cho quá trình làm sạch mẫu trước khi phân tích đa dư lượng thuốc thú y

Các loại thuốc thú y phổ biến hiện nay bao gồm Tetracycline, Fluoroquinolone, Sulfonamide, Macrolide, Beta-Lactam, Steroid, Amphemicol và Beta-adrenergic. Cấu trúc của các hợp chất có thể thấy như hình dưới đây:

phân tích đa dư lượng thuốc thú y

Mỗi chất phân tích trong một nền mẫu đều phải có các phương pháp phân tích khách nhau. tuy nhiên, việc sử dụng Oasis PRiME HLB sẽ cho phép các hợp chất đa lớp có thể được phân tích bằng phương pháp chuẩn bị một mẫu. Trước đây Sep-Pak C18 được sử dụng trong chiến lược SPE cho thuốc thú ý để Loại bỏ các chất béo, không chất màu, không phân cực, tuy nhiên, với Oasis PRiME HLB, ngoài loại bỏ chất béo, chất nhuộm màu, không phân cực, nó còn loại bỏ được phospholipids. Phospholipid là yếu tố có thể tạo ra ảnh hưởng xấu đến nền mẫu và kết quả phân tích.  

Phân tích đa dư lượng thuốc thú y

 Nhóm của lipid là thành phần chính của hầu hết các màng sinh học ( tế bào thực vật và động vật). Amphipathic – tính chất giống như một chất hoạt động bề mặt, hình dạng lớp màng tế bào của sinh vật. Cấu trúc gồm nhóm phosphate “đầu ưa nước” và Acid béo “đuôi kỵ nước”

Việc loại bỏ được Phospholipid sẽ giúp cải thiện đáng kể quá trình làm sạch mẫu cũng như kết quả phân tích đa dư lượng thuốc thú y,

(Nguồn Waters.com)

Thông báo
Đóng