Đang tải...

message Email zalo

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Nước & Thực phẩm của Waters có gì?

17 Tháng 09, 2018

Sự an toàn và bền vững của của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào những nghiên cứu và sáng kiến đột phá của các nhà khoa học. Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Nước & Thực phẩm (IFWRC) tại Singapore của Waters tạo điều kiện cho các nhà khoa học cũng như kiểm nghiệm viên trong lĩnh vực thực phẩm đang làm việc tại các trường đại học, công ty sản xuất thực phẩm, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ,… không chỉ cơ hội tiếp cận những thiết bị phân tích và cơ sở vật chất hiện đại và cao cấp nhất, mà còn là những sáng kiến mới nhất trong quản lý nước và thực phẩm từ những bộ óc sắc bén nhất. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm (nhưng không giới hạn bởi): chất lượng và an toàn thực phẩm, chất lượng nước, quản lý chế độ dinh dưỡng, phát hiện các thành phần mới, kiểm soát sức khỏe và chế độ ăn uống.

Những lợi ích mà Quý vị sẽ có được:

* Tiếp cận các cơ sở vật chất dành riêng cho nghiên cứu tối tân nhất. Đồng thời gặp gỡ và trao đổi với các nhà khoa học ưu tú làm việc tại đây.

* Sử dụng các thiết bị phân tích và hệ thống tin học hiện đại và cao cấp nhất.

* Nhận được những phản hồi giàu sáng kiến và khách quan từ những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nước & thực phẩm.

Các hệ thống phân tích chính của Trung tâm gồm có:

Hệ thống khối phổ 3 lần tứ cực Xevo TQ-XS ghép nối hệ thống UPLC ACQUITY I-Class và hệ thống sắc ký khí (GC)

Hệ thống khối phổ lai tứ cực ghép nối thời gian bay Xevo G2-XS QTof với hệ thống UPLC ACQUITY I-Class

Hệ thống khối phổ 3 lần tứ cực ghép nối với sắc ký khí Xevo TQ-GC mới nhất

Hệ thống khối phổ 3 lần tứ cực Xevo TQ-S micro ghép nối hệ thống UPLC ACQUITY I-Class

Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ACQUITY H-Class Plus

Đoàn Thăng Long Instruments và khách hàng tại lễ ra mắt Trung tâm.

Thông báo
Đóng