Đang tải...

message Email zalo

Webinar về Giải pháp Empower PLUS #3 Không cần giấy tờ

08 Tháng 06, 2020

Đăng ký ngay để có cơ hội tham dự chuỗi webinar về Giải pháp Empower PLUS #3 Không cần giấy tờ - bước tiến cần thiết cho phòng thí nghiệm của bạn.

- Ngày: 30 tháng 6 năm 2020
- Thời gian: 2:00 PM GMT + 8
- Thời lượng: 30 - 45 phút

Nội dung cơ bản:

Với Empower PLUS ELN, bạn có thể nâng cấp hiệu quả việc sử dụng biểu mẫu điện tử và bảng tính Excel khi làm việc với dữ liệu sắc ký của mình, đồng thời tăng sự tin cậy về tính toàn vẹn của dữ liệu và cuối cùng là chất lượng sản phẩm của bạn.

Link đăng ký tại đây:

https://m.communications.waters.com/nl/jsp/m.jsp?c=9z1PRYCu3mFoKCKx9h5Sd39gd6Y%2FN4Gi&nid=587898039&nrid=639199196&nci=586477749&sa=CRM&nLink=Mirror+Page&xcid=em-ot_02143&fbclid=IwAR0JiySYf1JIAVOHCrqq1gEY7Cktc65qU_tJVUH3APV8bnFvHFzpvoyAtKc

Ban Truyền thông

Thông báo
Đóng