Đang tải...

message Email zalo

Lễ ký kết Bàn giao - Nghiệm thu hệ thống sắc ký lỏng khối phổ giữa Thăng Long Instruments và Công ty CP CNC Hợp Lực

13 Tháng 04, 2021

Sáng nay, ngày 13/04/2021 đã diễn ra Lễ ký kết Bàn giao - Nghiệm thu hệ thống sắc ký lỏng khối phổ giữa Thăng Long Instruments và Công ty CP CNC Hợp Lực .

 

 

 

Kễ ký kết diễn ra thuận lợi và hứa hẹn sự hợp tác phát triển giữa hai bên.

Thông báo
Đóng