Đang tải...

message Email zalo

Tech-day: Công nghệ phân tách mới

17 Tháng 04, 2018

Áp dụng công nghệ sắc ký hiện đại trong một nền kinh tế toàn cầu

 • Tính cạnh tranh cao, môi trường kinh doanh theo quy định.
  • Cần để giảm chi phí mà không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm trong khi duy trì các yêu cầu pháp lý và tuân thủ
  • Giảm thời gian cho thị trường trong khi duy trì chất lượng của thông tin
 • Với những thách thức để tăng lợi nhuận
  • Gia tăng điều chỉnh áp lực, kiểm soát giá cả, chất lượng mong đợi tăng lên, và áp lực cạnh tranh
  • Áp lực để giảm chi phí sản xuất
  • Cân đối cách tiếp cận trên các trang web
   • Đơn giản hóa việc chuyển giao phương pháp
   • Quản lý đa dạng của các nền tảng có sẵn
 • Cung cấp lợi thế cạnh tranh bền vững
  • Đầu tư vào các công nghệ đúng để đạt được mục tiêu kinh doanh
  • Khả năng để phát triển kinh doanh và dự đoán nhu cầu đó
  • Thể hiện trở lại nhanh chóng trong đầu tư

Hệ thống ACQUITY ArcTM

Thu hẹp khoảng cách của hiệu năng

 • Hệ thống ACQUITY Arc được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ HPLC và UPLC.
  • Chuyển đổi phương pháp để UPLC vẫn sẽ cung cấp lợi ích cho các doanh nghiệp lớn và khoa học
 • Tuy nhiên, Waters ghi nhận rằng đối với nhiều tổ chức, sự chuyển đổi này đôi khi là một cuộc hành trình chứ không phải là một chuyển đổi ngay lập tức..
  • Đối với nhiều tổ chức, có một bước trung gian mà trước tiên phải thực hiện để chuyển thành phương pháp của họ, mỗi biên bản, đến một nền tảng LC hiện đại.
 • Với sự ra đời của hệ thống Acquity Arc, các nhà khoa học phân tích có thể trải nghiệm phương pháp tương thích của sự phân tách trong HPLC và UHPLC(2.x µm). 
  • Một nền tảng LC đơn cho phép chuyển đổi hiệu quả, điều chỉnh, hoặc hoàn thiện các phương pháp từ bất kỳ nền tảng LC nào mà không cần thay đổi lớn.

Ảnh 1

 

Giải quyết thách thức chuyển giao phương pháp:
Mô phỏng hoạt động hệ thống

 • Tại sao cần thay đổi phương pháp Plug-and-Play?
  • USP <621> nói về phương pháp gradient …” Nếu cần thiết phải hiệu chỉnh, chỉ thay đổi cột (chất liệu hạt nhồi là như nhau) hoặc hiệu chỉnh thể tích trễ là được khuyến cáo”
  • Thay đổi phương pháp gradient được hiểu như là rủi ro và chưa rõ ràng.
 • Làm thế nào có thể mô phỏng HPLC?
  • Chủ yếu là phù hợp với dung môi– phù hợp thể tích trễ và khả năng trộn mà không làm thay đổi gradient
  • Mô hình và mô phỏng của trạng thái dung môi (công nghệ Arc Multi-flow pathTM)
  • Điều chỉnh bảng gradient để giải thích sự khác biệt trong quá trình trộn và thể tích trễ (không mong muốn)

Thay đổi phương pháp HPLC đến ACQUIT Arc
Gradient : Sơ đồ Peptide

 

Chiến lược cho chuyển đổi phương pháp

 1. Chuyển đổi phương pháp cho một ACQUITY Arc. Chọn đường dẫn với công nghệ Arc Multi-flow pathTM.
  • Duy nhất có sẵn trên ACQUITY Arc
  • Công cụ mô phỏng phần cứng. Mô phỏng thể tích trễ và bộ trộn bằng:

…thiết kế phần cứng có mục đích. Chọn đường dẫn1 hoặc 2 để mô phỏng HPLC hoặc UHPLC

  •   Thiết kế thực sự phù hợp
   • Cả hai đường dẫn pha động là tiêu chuẩn và có chứng chỉ sau khi lắp đặt.
  • So sánh sắc ký đồ, xác định bất kỳ sự khác biệt trong thời gian lưu.
 1. Nếu sự khác biệt thời gian lưu là không thể chấp nhận, điều chỉnh thời gian bắt đầu gradient tương đối so với tiêm mẫu sử dụng Gradient SmartStart. Điền vào điểm giữa hoặc độ lệch trung bình trong thời gian. Chạy lại phương pháp

Công nghệ phân tích trực giao...           UPC2 – Sắc ký hội tụ–

 • Đơn giản hóa quá trính phân tích
  • Phân tách sắc ký pha thuận mạnh mẽ
  • Loại bỏ việc thay đổi dung môi có chiết xuất hữu cơ
 • Giải quyết được thách thức trong việc tách các đồng phân
  • Đồng phân vị trí ( khác nhau về vị trí nhóm chức)
  • Phân tách Chiral (đồng phân đối quang và bất đối quang)
 • Giải pháp phân tích trực giao
  • Đảm bảo sự lưu giữ tương đối là khác nhau
  • Kiểm tra đặc điểm phương pháp bằng cách so sánh tới phương pháp thứ 2
  • Đưa ra những peak tạp bị ẩn
  • Tăng độ tin cậy thông tin khi phân tích mẫu phức tạp

Tác giả: Kousik Paitandi

Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Waters

Dịch: Support team - Thăng Long Instruments  

Thông báo
Đóng