Đang tải...

message Email zalo

Ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng: Phân tích Busulfan trong huyết tương

04 Tháng 11, 2017

1.    Phân tích Busulfan trong huyết tương
Busulfal là một tác nhân alkyl hóa hai nhóm chức có tính khả dụng sinh học khác nhau nhiều trong từng đối tượng do các yếu tố như tuổi, nền bệnh và tương tác thuốc-thuốc. Một phương pháp phân tích có độ chính xác, độ nhạy và độ chọn lọc cao có vai trò quan trọng trong nghiên cứu dược động học và dược lực học của Busulfan. 

Trong bài này, chúng tôi mô tả một phương pháp nghiên cứu trong lâm sàng sử dụng việc khử protein của huyết tương cùng với chuẩn nội busulfan-2H8 trong methanol.  Bằng việc sử dụng hệ thống sắc ký lỏng khổi phổ của Waters ( Máy sắc ký lỏng ACQUITY UPLC I-Class kết hợp đầu dò khối phổ hai lần tứ cực Xevo TQD, cột phân tích ACQUITY UPLC HSS T3-Hình 1)  chúng tôi chỉ mất 2,5 phút để có được kết quả.

 
Hình 1: Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng I-Class và máy khối phổ Xevo TQD
 

2.    Phương pháp phân tích
a.    Chuẩn bị mẫu: 
Chuẩn Busulfan và chuẩn nội được chứng nhận, Chất Calib được chuẩn bi trong nền mẫu đại diện của huyết tương đa được tổng hợp từ nhiều đối đượng, khoảng dựng đường chuẩn cho Busulfan từ 0.05 – 5 ug/ml. Các điểm QC là 0.05, 0.75,
1.5, and 3.5 µg/mL.
b. Chiết mẫu
Với mỗi 50 ul mẫu, thêm 250 ul từ chuẩn nội nồng độ  0.1 ug/ml trong methanol, lắc và tộn đều trong 30 giây sau đó ly tâm 2 phút tại tốc độ 16000 vòng/phút. Lấy 50 ul phần nổi phía trên và thêm 950 ul nước sau đó chuyển vào lọ đựng mẫu để chạy máy.
           c. Điều kiện chạy máy
 


3.    Kết quả và kết luận
Với các điều kiện sắc ký trên, Busulfan đã được tách ra từ phospholipids. Nồng độ thấp nhất của  nội chuẩn và chất calib đã được được đưa ra trong hình 2
Không có bất kỳ một sự nhiễm chéo hệ thống nào được nhìn thấy sau khi phân tích mẫu huyết tương có nồng độ lên đến 10 ug/ml. Với độ nhạy cao, nồng độ busulfan đã được định lượng tại 0.02 ug/ml với < 20% RSD, < 15% bias. Độ lặp lại và chính xác thu được từ việc lặp lại 5 lần tại  nồng độ và 5 ngày khác nhau là < 7.3% RSD ( Hình 2)

Hình 2: sắc ký đồ của Busulfan 0.025 ug/ml và của chuẩn nội trong huyết tương

Một phương pháp nghiên cứu lâm sàng với độ nhạy và độ chọn lọc cao đã được sử dụng để phân tích Busulfan trong huyết tương. Chỉ sử dụng 50 μl mẫu với việc chuẩn bị mẫu nhanh và không tốn kém,phương pháp phân tích này cung cấp độ nhạy đủ để phân tíchnồng độ busulfan thấp (0,025 μg / mL) với độ chính xác tuyệt vời.
Phương pháp đã được chứng minh là tuyến tính trong khi không hề có sự nhiễm chéo hệ thống và hảnh hưởng của nền mẫu nào.

 (Thanglong Instruments)
 

Thông báo
Đóng