Đang tải...

message Email zalo

Các khu vực sạch cho nhà máy sản xuất dược Phần 1

08 Tháng 07, 2022

Các khu vực sản xuất dược phẩm bao gồm nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trung gian, nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình sản xuất, dụng cụ và thiết bị tiếp xúc với sản phẩm, phải được phân loại là “khu vực sạch”.

Việc đạt được phân loại khu vực sạch cụ thể phụ thuộc vào một số tiêu chí cần được giải quyết ở giai đoạn thiết kế và hiệu chuẩn. Cần có sự cân bằng giữa các tiêu chí khác nhau để tạo ra một khu vực sạch hiệu quả.

Một số tiêu chí cho khu vực sạch cơ bản được xem xét nên bao gồm:

- Thiết kế và kết cấu tòa nhà
- Hệ thống lọc khí
- Tốc độ thay đổi không khí hoặc tốc độ xả
- Áp suất phòng và chênh lệch áp suất
- Vị trí của các trạm khí và luồng gió định hướng
- Nhiệt độ
- Độ ẩm
- Dòng vận chuyển nguyên liệu
- Luồng hoạt động nhân sự
- Chuyển động thiết bị
- Quá trình gia công, thao tác
- Điều kiện không khí bên ngoài
- Thể tích chiếm giữ
- Tốc độ lọc không khí và thay đổi không khí phải đảm bảo đạt được phân loại khu vực sạch đã xác định.

Tốc độ thay đổi không khí phải được xác định bởi nhà sản xuất và nhà thiết kế, có tính đến các thông số quan trọng khác nhau. Tốc độ thay đổi không khí nên được đặt ở mức sẽ đạt được phân loại khu vực sạch theo yêu cầu.

Tốc độ thay đổi không khí thường thay đổi trong khoảng từ 6 đến 20 lần thay đổi không khí mỗi giờ và thường được xác định dựa trên các thông số sau:

1. Chất lượng và độ lọc của không khí cung cấp
2. Các hạt được tạo ra bởi quá trình sản xuất
3. Các hạt được tạo ra bởi các người vận hành
4. Cấu hình của phòng và các vị trí cấp và lọc không khí
5. Đủ không khí để đạt được hiệu quả ngăn chặn
6. Đủ không khí để đối phó với tải nhiệt trong phòng
7. Đủ không khí để duy trì áp suất phòng cần thiết
Mỗi loại khu vực sạch phải được xác định là đạt được phân loại khu vực sạch trong các điều kiện “đang xây dựng”, “trạng thái nghỉ” hoặc “hoạt động”.

Điều kiện " đang xây dựng ": phòng trống, không có bất kỳ thiết bị hoặc nhân viên nào.

Điều kiện “trạng thái nghỉ”:  có thiết bị sản xuất bình thường trong phòng, nhưng không có bất kỳ người vận hành nào. Do lượng bụi thường được tạo ra trong cơ sở sản xuất liều lượng rắn, hầu hết các phân loại khu vực sạch sẽ được đánh giá ở điều kiện “ở trạng thái nghỉ”.

Điều kiện “đang hoạt động”: quy trình sản xuất bình thường với thiết bị đang hoạt động và số lượng nhân viên bình thường có mặt trong phòng. Nhìn chung, một phòng ở tình trạng “hoạt động” có thể dọn dẹp để được theo phân loại khu vực sạch “ở trạng thái nghỉ” sau một thời gian dọn dẹp ngắn. Thời gian làm sạch phải được xác định thông qua xác nhận và thường có thể theo thứ tự 20 phút.

Vật liệu và sản phẩm phải được bảo vệ khỏi nhiễm bẩn và nhiễm chéo trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Lưu ý: Các chất bẩn có thể do cơ sở không phù hợp (ví dụ như thiết kế, bố trí, hoàn thiện), quy trình vệ sinh kém, nhân sự và hệ thống HVAC kém.

Các chất bẩn cần được loại bỏ thông qua hệ thống thông gió. Các hạt trong không khí và mức độ lọc phải được coi là các thông số quan trọng liên quan đến mức độ bảo vệ sản phẩm cần thiết.

Mức độ bảo vệ và độ sạch của không khí cho các khu vực khác nhau phải được đánh giá dựa trên sản phẩm được sản xuất, quy trình và tính dễ bị xuống cấp của sản phẩm.

Cấp độ

Điều kiện

Ví dụ

Level 1

Chung

 Một khu vực có dịch vụ dọn dẹp và bảo trì thông thường. (ví dụ: Kho bãi, Đóng gói thứ cấp)

Level 2

Bảo vệ

Một khu vực trong đó các bước được thực hiện để bảo vệ nguyên liệu hoặc sản phẩm dược phẩm ban đầu khỏi bị nhiễm bẩn hoặc biến chất. (ví dụ: Sản xuất, Đóng gói chính, Pha chế.)

Level 3

Được kiểm soát

Một khu vực trong đó các điều kiện môi trường cụ thể được xác định, kiểm soát và giám sát để ngăn ngừa sự nhiễm chéo hoặc biến chất của nguyên liệu hoặc sản phẩm dược phẩm ban đầu.

Còn tiếp............

Người dịch: Lan Anh

Nguồn https://www.escopharma.com/resource/guide-to-pharmaceuticals

Tham khảo về các sản phẩm của ESCO Pharma tại; http://www.thanglonginst.com/Esco%20Pharma%20-%20Singapore

 

 

Thông báo
Đóng