Đang tải...

message Email zalo

Công ty cổ phần thiết bị và hoá chất Thăng Long đã kết hợp tổ chức khoá đào tạo phân tích, lớp tập huấn về: “Ứng dụng các kỹ thuật phân tích trong đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp”.

13 Tháng 03, 2020

Nhằm đánh gia tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Ngày 09/03/2020, Công ty cổ phần thiết bị và hoá chất Thăng Long đã phối hợp với Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường - Viện môi trường nông nghiệp tổ chức khoá đào tạo phân tích, lớp tập huấn về: “Ứng dụng các kỹ thuật phân tích trong đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp”.

   

Khoá tập huấn giúp các học viên tại viện nghiên cứu nắm bắt được công nghệ, ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong việc nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các phương pháp: sắc ký lỏng HPLC, sắc ký lỏng ghép nối khối phổ LCMSMS, sắc ký khí khối phổ GCMS và quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS.

Thăng long Instruments hân hạnh được tài trợ tổ chức khoá học này!!

Thông báo
Đóng