Đang tải...

message Email zalo

Đội ngũ kỹ thuật training cho K.H sử dụng hệ thống sắc ký lỏng UPLC Hclass Plus kết nối đầu dò khối phổ Xevo TQ Smicro.

21 Tháng 05, 2020

Đội ngũ kỹ thuật training cho K.H sử dụng hệ thống sắc ký lỏng UPLC Hclass Plus kết nối đầu dò khối phổ Xevo TQ Smicro.

“Sự hài lòng của Khách Hàng là tài sản của Chúng tôi!”

Ban Truyền Thông

Thông báo
Đóng