Đang tải...

message Email zalo

Đội ngũ T service – Thăng long Instruments hoàn thành việc lắp đặt kính hiển vi tại trung tâm y tế huyện Krông nô và trung tâm y tế Đak Pơ.

07 Tháng 11, 2019

Đội ngũ T service – Thăng long Instruments hoàn thành việc lắp đặt kính hiển vi tại trung tâm y tế huyện Krông nô và trung tâm y tế Đak Pơ.

Khách hàng sử dụng kính hiển vi - Thăng Long Instruments

Tháng 11 này, Trung tâm các dịch vụ kỹ thuật T- Service kết hợp cùng các Sales Thăng Long Instruments để hỗ trợ chạy chương trình lớn lắp đặt thiết bị y tế cho 21 tỉnh gồm 144 huyện khu vực phía miền trung miền Nam.

            

Trung tâm y tế huyện Krông nô và Đak Pơ

Ban truyền thông

Thông báo
Đóng